1. کارچارت
  2. خودشناسی
 

تست شخصیت SCL90 توسط دارگوئیس و همکارانش در سال 1973 معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیه و تحلیل های روان سنجی از آن، مورد تجدید نظر قرار گرفته و فرم نهایی آن در سال 1976 تهیه گردید در ایران میرزایی 1359 مطالعه ای برای هنجار یابی آن انجام داده است. تست SCL90 در مورد معتادین به الکل، ناتوانی های جنسی، بیماران سرطانی، مبتلایان به نارسایی قلبی با ناراحتی های شدید جسمی و دانشجویانی که راهنمایی و مشاوره لازم دارند و یا به عنوان یک ابزار سرندی و تشخیصی به کار رفته است. ابعاد تست شخصیت شناسی SCL90-R: شکایت جسمانی وسواس اجباری حساسیت در روابط متقابل افسردگی اضطراب پرخاشگری ترس مرضی افکار پارانوییدی روان گسسته گرایی

 
 
DNN