1. کارچارت
  2. Organization

اولین سامانه طراحی و مدیریت چارت سازمانی

طراحی چارت سازمانی، مدیریت و ویرایش چارت سازمانی فقط با ثبت نام در سامانه کارچارت
ورود سازمانی عضویت سازمانی
CV
مدیریت فرآیند استخدام
مدیریت هوشمند اطلاعات کارکنان
مدیریت اجتماعی سازی
تدوین چارت سازمانی پویا
Okr
ارزیابی عملکرد به روشOKR
گزارشات واکنش پذیر
مدیریت وظایف سازمانی
تاییدسوابق متقاضیان
 
 
 
 
 
 
 
 
پنل کارفرما

با استقرار سامانه کارچارت بر روی سرورهای داخلی سازمانها و یا استفاده از این سامانه به صورت ابری، کارفرمایان می تواننداز تمامی قابلیت های سامانه کارچارت که به صورت مداوم بروزرسانی می شوند، بهره مند شوند.

مدیریت فرآیند استخدام

سازمان ها با استفاده از این قابلیت می‌توانند رزومه های ورودی خود را با مشاهده میزان درصد انطباق با شناسنامه شغل که از طریق: انطباق متقاضیان کار موجود در بانک کارچارت، تکمیل پرسشنامه آنلاین روی سایت سازمان و از طریق دعوت از کارجو به سازمان واصل شده است را مدیریت نمایند و با استفاده از قابلیت شخصی سازی فرایند های استخدام هر پست سازمانی را تعیین نمایند. همچنین قابلیت تخصیص پنل استخدامی و تدوین چک لیست احراز مبتنی بر هر پست سازمانی و امکان استفاده از آزمون های تخصصی و تست خودشناسی فراهم می باشد.

مدیریت هوشمند اطلاعات کارکنان

بااستفاده از این قابلیت امکان تشکیل پرونده پرسنل به صورت الکترونیکی و پرونده سلامت ، کفایت سنجی کارکنان و قرارداد ساز آنلاین وجود دارد. همچنین امکان ثبت تردد مبتنی بر لوکیشن ( یا IP ) و مدیریت تردد پرسنل بر مبنای تسک ها فراهم می باشد.

مدیریت اجتماعی سازی

امکان درج لیست آنبردینگ و آفبردینگ و تخصیص آن به هر شناسنامه شغل از طریق این قابلیت وجود دارد. بلافاصله پس از ورود نیروی جدید، فرآیندهای آنبردینگ آغاز و در هنگام خروج فرآیند آفبردینگ انجام می شود. همچنین امکان تخصیص منتور و تخصیص فرم ها و دستور العملهای مرتبط به هر شناسنامه شغل فراهم می باشد.

تدوین چارت سازمانی پویا

با بهره مندی از قابلیت تجزیه و تحلیل و تدوین شناسنامه شغل امکان داشتن چارت سازمانی پویا برای سازمانها فراهم می باشد. در این بخش شرایط احراز مشاغل نیز مبتنی بر سه پارامتر دانش، مهارت و رفتار تدوین می شود.

ارزیابی عملکرد به روشOKR

با استفاده از این قابلیت می توانید اهداف کلیه دپارتمانها را مبتنی بر اهداف کلان سازمان تدوین نمایید و با دریافت گزارش از میزان دستیابی به اهداف بر اساس شاخصها، امتیازات و اولویت های درج شده، در ارزیابی عملکرد کارکنان موفقتر عمل نمایند.

گزارشات واکنش پذیر

در این قسمت امکان مشاهده گزارشات پویا و واکنش پذیر به تغییر اطلاعات به صورت آنلاین و‌ لحظه ای برای سازمان فراهم می‌باشد که فرآیندهای تصمیم گیری مدیران سازمانی را تسهیل می نماید.

مدیریت وظایف سازمانی و دسترسی تمامی کارکنان به سیستم

امکان توزیع وظایف سازمانی به صورت زمانبندی و مشاهده وضعیت وظایف جاری و ارجاع شده،قابلیت الویت بندی وظایف سازمانی و دریافت گزارش کار به صورت آنلاین در این بخش وجود دارد. همچنین کارفرمایان گرامی‌ میتوانند برای تمامی کارکنان خود با اعمال محدودیت های مختلف جهت استفاده و بهره مندی از امکانات سامانه دسترسی ایجاد نمایند.

تاییدسوابق متقاضیان کار توسط سامانه

با وجود امکان تاییدسوابق متقاضیان کار توسط سامانه درجه اطمینان کارفرمایان به رزومه ارسالی افراد افزایش خواهد یافت. سوابق شغلی تایید شده توسط کارچارت با علامت تیک آبی برای کارفرمایان متمایز گردیده است.

قابلیت داشتن چارت سازمانی پویا بسیار جالب توجه است.

وجود یک سامانه عالی همچون کارچارت در حوزه منابع انسانی بسیار مورد نیازبود و این سامانه امکان مدیریت کامل کارمندان را به بهترین شکل فراهم کرده است..

سامانه کارچارت فرآیندهای مدیریت منابع انسانی را در سازمانها تسریع می کند.

سامانه کارچارت بسیار متمایز از انواع سامانه های مشابه می باشد و ارائه هوشمند فرایندهای مدیرت منابع انسانی به صورت یکپارچه از مزیتهای خوب این سامانه می باشد.

DNN