1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Public-Org-Detail
سلامت الکترونیک برکت
3/01
0 دنبال کننده

تاسیس:1400

تعداد کارکنان: 20 الی 50 نفر

وب سایت:coronayar.com

صنعت کاری:

مزیت های سازمان

درباره ما

در سریعترین زمان و کمترین هزینه تست کرونا بدهید
بدون دانش خاص و در هرلحظه ، در کوتاهترین زمان ممکن تست کرونا بدهید و از نتیجه آن در زمان کوتاه آگاه شوید

چشم انداز

مأموریت

DNN