1. کارچارت
  2. Public-Org-Detail
انديشه سلامت آریو
3
0 دنبال کننده

تاسیس:1397

تعداد کارکنان: 50 الی 100 نفر

وب سایت:

صنعت کاری:

مزیت های سازمان

درباره ما

شرکت اندیشه سلامت آریو (مجموعه رستورانهای جنارو) واقع در تهران

چشم انداز

مأموریت

DNN