1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Public-Org-Detail
کاما
3/05
ماشین آلات / تجهیزات صنعتی
0 دنبال کننده

تاسیس:1401

تعداد کارکنان: 200 الی 500 نفر

وب سایت:abzarino.com

صنعت کاری:ماشین آلات / تجهیزات صنعتی

مزیت های سازمان

درباره ما

چشم انداز

مأموریت

DNN