1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Public-Org-Detail
گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار
2/97
نفت و انرژی
0 دنبال کننده

تاسیس:1383

تعداد کارکنان:

وب سایت:WWW.GODAKHTAR.CO.IR

صنعت کاری:نفت و انرژی

مزیت های سازمان

درباره ما

چشم انداز

مأموریت

DNN