1. کارچارت
  2. Public-Org-Detail
شرکت لبنی فخر ترشیز
3/02
0 دنبال کننده

تاسیس:1383

تعداد کارکنان: 100 الی 200 نفر

وب سایت:www.foodkeys.com

صنعت کاری:

مزیت های سازمان

وعده غذایی

درباره ما

فرآورده های لبنی

چشم انداز

مأموریت

DNN