1. کارچارت
  2. Public-Org-Detail
شتابکار
3
0 دنبال کننده

تاسیس:1400

تعداد کارکنان: 100 الی 200 نفر

وب سایت:shetabkar.com

صنعت کاری:

مزیت های سازمان

درباره ما

ماموریت: طراحی، تولید و تامین مجموعه های فرمان و قوای محرکه خودرو چشم انداز افق ۱۴۰۴: توسعه و رهبری بازارهای داخلی و ورود به بازارهای صادراتی در راستای ماموریت ارزش های شرکت شتاب کار اخلاق مداری، صداقت، درستی رفتار خلق ارزش و خشنودی ذینفعان سازمان توسعه خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی و تعالی سازمانی قانون مداری، ثبات سازمانی و حفظ سرمایه های انسانی

چشم انداز

مأموریت

DNN