1. کارچارت
  2. Public-Org-Detail
نگین حدید آسیا
2/98
فولاد و معادن سنگ آهن
6 دنبال کننده

تاسیس:1400

تعداد کارکنان:

وب سایت:

صنعت کاری:فولاد و معادن سنگ آهن

محل های سازمان

معدن بند نرگس:اصفهان، نطنز، مالک اشتر

مزیت های سازمان

درباره ما

چشم انداز

مأموریت

DNN