1. کارچارت
  2. Public-Org-Detail
صنايع غذايي پاكبان
2/99
1 دنبال کننده

تاسیس:1365

تعداد کارکنان: 200 الی 500 نفر

وب سایت:www.foodkeys.com

صنعت کاری:

مزیت های سازمان

درباره ما

چشم انداز

مأموریت

DNN