1. کارچارت
  2. Public-Org-Detail
خانه استارتاپ کرج
2/88
0 دنبال کننده

تاسیس:1398

تعداد کارکنان: 100 الی 200 نفر

وب سایت:khanestartup.ir

صنعت کاری:

مزیت های سازمان

درباره ما

خانه استارتاپ فضای کار مشترکی برای استارتاپ‌های نوپا، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و اکوسیستم کسب‌وکار است. در این فضا، تیم‌ها آموزش می‌بینند تا کسب‌و‌کار خود را توسعه دهند و با شبکه‌سازی مناسب، مرز بین دانش فنی و بازار را کاهش داده و محصول یا خدمات خود را به بهترین نحو پیش برند. در حال حاضر تعداد ۱۸ تیم در این مرکز مستقر هستند و انتظار می‌رود تا سال آتی این تعداد دو برابر شود.

چشم انداز

چشم‌انداز خانه استارتاپ کرج تبدیل شدن به یک مرکز پیش‌شتابدهی است تا بتواند با ارزیابی مناسب تیم‌ها و منتورینگ حرفه‌ای، آنها را توانمند ساخته و آماده مرحله شتابدهی کند.

مأموریت

DNN