1. کارچارت
  2. Public-Org-Detail
سهند سازه گرگان
3
ساخت و ساز
0 دنبال کننده

تاسیس:1400

تعداد کارکنان:

وب سایت:www.sahandsaze.com

صنعت کاری:ساخت و ساز

محل های سازمان

دفتر مرکزی:روبروی عدالت 71- جنب بانک تجارت- طبقه همکف

کارگاه نوآوری:سایت اداری- دانشگاه پردیس منابع طبیعی

مزیت های سازمان

درباره ما

چشم انداز

مأموریت

DNN