1. کارچارت
  2. Public Organization
 
 
 
 
ویستا طب آرنیکا
 
امتیاز
3/02
 
محل
 
 
 
 
اندیشه سازان همگستر
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
شرکت تجارت الکترونیک آرمان ایرانیان کیش
 
امتیاز
2/98
 
محل
 
 
 
 
بناگسترکرانه
 
امتیاز
2/96
 
محل
 
 
 
 
پیشگامان روابط کار
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
زرسیما ایرانیان
 
امتیاز
3/02
 
محل
 
 
 
 
شرکت ابرداده های فناوری هفت سین
 
امتیاز
3/08
 
محل
 
 
 
 
دانا
واردات و صادرات
 
امتیاز
3/05
 
محل
 
 
 
 
شرکت پخش رازی سهامی عام
 
امتیاز
3/05
 
محل
 
 
 
 
آرشین
 
امتیاز
2/91
 
محل
 
 
 
 
شرکت مدیران خودرو
 
امتیاز
2/92
 
محل
 
 
 
 
سامان
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
فناوری آرون
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
پیشگامان آتیه اندیش آریوپارت
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
آنجل
 
امتیاز
2/88
 
محل
 
 
 
 
شتابکار
 
امتیاز
3/12
 
محل
 
 
 
 
قشونی
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
نوآوران مشاور
 
امتیاز
3/02
 
محل
 
 
 
 
آریا دیزل
 
امتیاز
3/08
 
محل
 
 
 
 
موسسه فریسا
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
پگاه دانه
 
امتیاز
3/08
 
محل
 
 
 
 
رایان گستر
 
امتیاز
2/98
 
محل
 
 
 
 
مرکزآنلاین صنعت
 
امتیاز
3/03
 
محل
 
 
 
 
گروه صنعتی زال ایرانیان
 
امتیاز
2/94
 
محل
 
 
 
 
فرانام
 
امتیاز
2/93
 
محل
 
 
 
 
واجارو
 
امتیاز
2/96
 
محل
 
 
 
 
بازرگانی میرزا امیر بابلی
 
امتیاز
3/09
 
محل
 
 
 
 
سیما رایان شریف
 
امتیاز
2/91
 
محل
 
 
 
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
 
امتیاز
2/94
 
محل
 
 
 
 
دیجی ساختمان
 
امتیاز
3/03
 
محل
 
 
 
 
شرکت کلینیک ساختمانی پارسه
 
امتیاز
2/92
 
محل
 
 
 
 
بهره برداری مترو
 
امتیاز
2/98
 
محل
 
 
 
 
کارچارت
 
امتیاز
3/04
 
محل
 
 
 
 
یاس تجارت آسیا
 
امتیاز
3/1
 
محل
 
 
 
 
دوریکا
 
امتیاز
2/84
 
محل
 
 
 
 
وندا چوب
 
امتیاز
3/14
 
محل
 
 
 
 
Adonis ESD
 
امتیاز
3/14
 
محل
 
 
 
 
G.blvck
 
امتیاز
3/1
 
محل
 
 
 
 
آرتا شهرفناوری اطلاعات خاورمیانه
 
امتیاز
3/04
 
محل
 
 
 
 
مدایران
 
امتیاز
2/93
 
محل
 
 
 
 
هلدینگ جام جم
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
فوران تیما
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
باده صبا
 
امتیاز
2/92
 
محل
 
 
 
 
شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو
 
امتیاز
2/92
 
محل
 
 
 
 
کامیاب تجارت مهتاب
 
امتیاز
2/96
 
محل
 
 
 
 
کیمیا فرد پویا
 
امتیاز
3/02
 
محل
 
 
 
 
فولاد مبارکه
 
امتیاز
3/08
 
محل
 
 
 
 
AGT
 
امتیاز
3/1
 
محل
 
 
 
 
تدبیرکار
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
ایران بنچ مارک
 
امتیاز
2/92
 
محل
 
 
 
 
شرکت دانا بسپار
 
امتیاز
2/98
 
محل
 
 
 
 
تهران اینترنت
 
امتیاز
2/94
 
محل
 
 
 
 
شرکت
 
امتیاز
2/86
 
محل
 
 
 
 
ساتراپ نادین مهراد مهر
 
امتیاز
2/97
 
محل
 
 
 
 
آسمان
 
امتیاز
2/94
 
محل
 
 
 
 
تحفه
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
مزرعه سبز دشت تیرازیس
 
امتیاز
2/86
 
محل
 
 
 
 
پاک گستر آسوی سارویه
 
امتیاز
2/97
 
محل
 
 
 
 
فاخر فلات سگاهان
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
موسسه خوارزمی
 
امتیاز
2/95
 
محل
 
 
 
 
آکادمی نیروانا
 
امتیاز
2/86
 
محل
 
 
 
 
زندگی پاک
 
امتیاز
2/95
 
محل
 
 
 
 
مهرکام
 
امتیاز
2/94
 
محل
 
 
 
 
ایمن موج
 
امتیاز
2/83
 
محل
 
 
 
 
آسمان
 
امتیاز
3/02
 
محل
 
 
 
 
هایپر استار
 
امتیاز
3/06
 
محل
 
 
 
 
اعتماد روانکاران سینا صنعت
 
امتیاز
2/68
 
محل
 
 
 
 
عمران
 
امتیاز
3/04
 
محل
 
 
 
 
شرکت شیراز سرم
 
امتیاز
2/96
 
محل
 
 
 
 
سبک زندگی خلاق
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
سازمان انتشاراتی کاگو
 
امتیاز
2/96
 
محل
 
 
 
 
فريلنس
 
امتیاز
3/1
 
محل
 
 
 
 
معماران
 
امتیاز
2/95
 
محل
 
 
 
 
هواساز
 
امتیاز
3/1
 
محل
 
 
 
 
مجتمع صنایع غذایی مائده
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
هولدینگ نیک اندیش
 
امتیاز
3/1
 
محل
 
 
 
 
نویان فناور آریا
 
امتیاز
3
 
محل
 
 
 
 
صنعت رایان پارس
 
امتیاز
2/88
 
محل
 
 
 
 
عالیس
 
امتیاز
3/12
 
محل
 
 
 
 
دوریکا
 
امتیاز
3/06
 
محل
2 از 4
DNN