1. نرم افزار منابع انسانی
 2. Blog

چرخ نیروی انسانی

 چرخ نیروی انسانی

 

     1.هدف

هدف چرخ نیروی‌انسانی یکپارچه‌سازی فرهنگ ‌سازمان، اعضای سازمان، سیستم ها، منابع فنی و مالی برای دست‌یابی به اهداف سازمان است.

     2.اهداف چرخ

استراتژی جدیدی برای هدایت کار سازمان در فاصله‌ی سال‌های 2017 تا 2020 تدوین شده است. شش هدف استراتژیک عبارت‌اند از:

 1. شناسایی و دست‌یابی به سیاست تغییر عمومی برای حمایت از جوامع، گروه‌های داوطلبانه و بخش نیکوکاری.
 2. پرورش مدیریت عالی در بخش.
 3. هدایت اصلاحات دائمی در امر سازمانی.
 4. نشان‌دادن منافع و ارزش‌ ایفای نقش در جامعه، زندگی اجتماعی و تصمیم‌سازی عمومی.
 5. ایجاد مجموعه‌ا‌ی قوی، متنوع، فعال و پیوسته.
 6. کسب اطمینان از صحیح بودن ساختار چرخ و منابع انسانی، فنی و مالی برای دستیابی به این اهداف استراتژیک.

3.فرهنگ حاکم بر محیط کاری

این شعار های فرهنگی برای اولین بار در سال 2012 در کارگروهی مجهز نوشته شدند و تمام اعضای تیم بدون در نظر گرفتن رتبه و مقام‌شان آن را امضا کردند. این شعار‌ها پویا هستند و هر ماه در جلسه‌ای با حضور تمامی کارکنان بررسی می‌شوند.

این بیانیه‌ها می‌توانند بر اساس آنالیزی جهت معرفی و به کار گیری استراتژی نیروی‌انسانی درون چرخ نوشته شوند. همچنین در سال 2016 و 2017 پژوهشی با شرکت همه‌ی کارکنان حول همین موضوع انجام‌شد.

شعار‌های فرهنگ تیمی:

 1. ما یک تیم منعطف و صمیمی هستیم. برای ما برابری و انعطاف‌پذیری همه‌ی اعضای تیم ارزشمند است.
 2. کار کردن در محیطی با بازدهی بالا برای ما لذت بخش می‌باشد و موجب پیشرفت‌ ما است. برای اطمینان از ایجاد تعادلی سالم در محیط کاری پیوسته تلاش می‌کنیم.
 3. ما از نظرات تمامی همکاران استقبال می‌کنیم و با حفظ احترام متقابل در جلسات بحث و حل مسئله شرکت می‌کنیم.
 4. همه‌ی افراد به طور مساوی آزادی بیان دارند و دیدگاه و نظرشان محترم و ارزشمند است.
 5. ما به طور پیوسته با یکدیگر و با حفظ احترام در ارتباط هستیم.
 6. ما روشنفکر و صادق هستیم.
 7. ما به ارائه‌ی خدمات با کیفیت افتخار می‌کنیم.
 8. ما مطمئنیم که توانایی سازگاری با محیطِ دائما در حال تغییر را داریم.

 

    4.تاثیرات استراتژی جدید در نیروی انسانی

در ماه‌های اکتبر و سپتامبر، آنالیز دقیقی از اهداف، فعالیت‌ها، تاثیرات مطلوب و شاخص‌های پیشنهادی که در استراتژی جدید لحاظ شده بودند صورت گرفت. این پژوهش میزان تاثیرات بر روی رویه‌ها و منابع نیروی‌انسانی را مشخص کرد. خلاصه‌ی این آنالیز در پیوست 1 آمده است.

همچنین جزییات پیش‌نویس competence-framework که برای چرخ درنظر گرفته شده بود در پیوست2 آورده شده است. این پیش نویس قبل از نوشتن استراتژی جدید و پیش از ساختاردهی مجدد سال 2016 انجام شد. تکمیل آن جهت انجام آنالیز روی تاثیرات استراتژی جدید متوقف شد. به طور خلاصه،‌ در دسامبر 2015 و ژانویه 2016 تیم مدیریت با همکاری برندن شودا، مشاور نیروی‌انسانی،‌ 10 شایستگی رفتاری کارمندان را اولیت بندی کردند:

 1. ارتباط باز
 2. سازگار پذیری
 3. توانایی حل مسئله
 4. کار تیمی
 5. تسهیل شناسایی هنگام سررسید
 6. رسیدگی به منابع
 7. متعهد به یادگیری و پیشرفت مداوم
 8. متعهد به کار با کیفیت
 9. رویکرد و رفتار مثبت
 10. سازگاری با وظایف مدیریتی

هرکدام از این شایستگی ها به چهار سطح جدید از کارمندان که توسط ساختاردهی دوباره مشخص گردید، مرتبط شدند:

 1. سطح مدیر (Administrator)
 2. سطح مدیر ارشد( Officer)
 3. سطح هماهنگ‌کننده ( Coordinator)
 4. سطح سرپرست (Director)

مثال‌هایی برای نشان‌دادن اینکه برخوردای یا عدم برخورداری از شایستگی ها، کارمندان را در کدام‌یک از این چهار سطح قرار می‌دهد، در پیوست2 بیان شده است.

      5.محورهای اصلی استراتژی نیروی‌انسانی در چرخ

موارد زیر، نتایج مورد انتظار از سرمایه‌گذاری در پیشرفت و بهبود مستمر استراتژی نیروی‌انسانی می‌باشند:

 1. پیشرفت سازمان با پشتیبانی استراتژی چهارساله.
 2. فرهنگ مستمرِ روابط مثبت کارکنان.
 3. استفاده‌ی مفید از منابع‌انسانی.
 4. فرهنگ پیشرفت شغلی مستمر از جمله آموزش متناسب با نیاز‌های کارمند و سازمان.

پیشرفت و به کارگیری استراتژی نیروی‌انسانی بر مبنای ارزش‌ها و اصول زیر است:

 • سرمایه‌گذاری در دانش و پیشرفت شغلی مداوم برای پشتیبانی مستمر از اعضای چرخ.
 • مدیریت عملکرد برای اطمینان از هم‌سو بودن با ارزش‌ها و باور‌های مرکزی، مطابق با استراتژی و بیانیه‌های فرهنگ سازمانی
 • ایجاد شغل‌هایی که در عین جذاب و فرح‌بخش بودن برای افراد، متناسب با نیاز‌های سازمان باشند.
 • پاداش‌دادن برای مدیریتِ موفقیت تیم و اعضا
 • ایجاد تعادل بین کار و زندگی برای رسیدن کارمندان به انعطاف‌پذیری بیشتر.
 • تعهد در فرایند‌های مساوی، عادلانه و صادقانه.

6.برنامه‌‌ی عملی نیروی‌انسانی

برنامه‌ی عملی نیروی انسانی به سرفصل های زیر تقسیم بندی شده است:

 1. مهارت، دانش و آموزش
 2. ارتباط و مشارکت کارمندان
 3. سلامت کارمندان
 4. کار‌تیمی، فرهنگ و رفتار
 5. مدیریت و نظارت بر عملکرد
 6. سیستم پاداش‌دهی
 7. گزینش و استخدام
 8. به‌کار‌گیری، نظارت و ارزیابی

برای هر یک از سر فصل ها یک هدف پیشنهادی (بیانیه‌ی سیاست‌گذاری) با در نظر گرفتن الزامات و کارهای پیشنهادی پیش‌نویش شده است. توجه کنید که برنامه‌ی عملی ارائه شده، برای شروع استراتژی چهارساله مناسب است. هرچند این قسمت از استراتژی در نهایت به یک سند پویا با قابلیت اجرایی شدن تبدیل خواهد شد. بنابراین، برنامه‌ی عملی نیروی‌انسانی در نهایت به شکل یک سند جداگانه در می‌‌آید.

  

DNN