1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Updates

1399/02/01

ورژن 1.2 سامانه - رفع نواقص و باگ ها

1399/01/25

بهینه سازی و سئو سایت

1399/01/07

پایان کد نویسی فرانت اند - بهینه سازی عملکرد سامانه

1398/12/29

پایان طراحی پنل کاربری - شروع کدنویسی فرانت اند

1398/12/12

شروع طراحی پنل کاربری پروژه

DNN