1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Public-Org-Detail
نادیکالا
3/07
1 دنبال کننده

تاسیس:1401

تعداد کارکنان: 50 الی 100 نفر

وب سایت:https://nadikala.ir/

صنعت کاری:

مزیت های سازمان

درباره ما

فروشگاه اینترنتی

چشم انداز

مأموریت

DNN