1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Public-Org-Detail
زرسیما ایرانیان
3/02
0 دنبال کننده

تاسیس:1390

تعداد کارکنان: 100 الی 200 نفر

وب سایت:www.zarsima-ara.com

صنعت کاری:

مزیت های سازمان

درباره ما

نوع فعالیت : بازرگانی
فیلد فعالیت : ارائه خدمات بازرگانی از قبیل خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات لوازم ارایشی و بهداشتی و عطریات و مکمل های غذایی می باشد
تاریخچه : شرکت پخش زر سیما ایرانیان سهامی خاص در تاریخ 20/04/90 تحت شماره 408869 در اداره ثبت شرکت ها تهران به ثبت رسیده و فعالیت شرکت ارائه خدمات بازرگانی از قبیل خرید و فروش و توزیع و واردات و صادرات لوازم ارایشی و بهداشتی و عطریات و مکمل های غذایی می باشد .

چشم انداز

مأموریت

DNN