1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Self-knowledge
 

این آزمون، یک پرسشنامه خودسنجی با پاسخ های "آری" یا "نه" است.

تست MMPI (ام ام پی آی) یک ابزارتخصصی است و برای افرادی که دچار اختلال شخصیت و مشکلات روانشناختی هستند ساخته شده و نتایج به دست آمده در مورد افراد بهنجار و عادی کاربرد کمتری دارد.

نتیجه به صورت نموداری ارایه می شود که توسط متخصص روانشناسی و روانسنجی قابل تفسیر می باشد.

کاربرد این تست در زمینه شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده می باشد و ویژگیهای شخصیتی فرد را مشخص می کند

DNN