1. نرم افزار منابع انسانی
  2. Public-Org-Detail
ایده بنیان مبتکر پارس
3/08
0 دنبال کننده

تاسیس:1397

تعداد کارکنان: 50 الی 100 نفر

وب سایت:

صنعت کاری:

مزیت های سازمان

درباره ما

چشم انداز

مأموریت

DNN